لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی ) سایز بر حساب لت پایه ( ۸/۵ در ۴/۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی ) سایز بر حساب لت پایه ( ۸/۵ در ۴/۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۲,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۳,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۳,۵۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار سایز ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دور تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۳۱,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات طلاکوب تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۳۹,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۹,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۱,۶۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل متالایز تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۶,۱۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۲,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۲,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل قالبدار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل قالبدار ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۰,۶۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب سفید اموال تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب سفید اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۷,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال رنگی چاپ تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال رنگی چاپ تکرنگ سایز ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ( زرد ، سبز ، قرمز ، آبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۱۶,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال چهار رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال رول

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سی دی ( یووی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سی دی ( یووی ) ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۵۴,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۷,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار طلایی دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۷۳,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۷,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب هولگرام تاثیر گذار نقره ای دایره قطر ۲۰ میلیمتر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۷۳,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب ژله ای بر حسب سانت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات