ما به کیفیت و تنوع خدمات خود افتخار می کنیم

خط ویژه : ۲۸۴۲۴۹۸۲
چاپ ست_اداری_فرم 1 و 2

ست_اداری_فرم 1 و 2

جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس

+ لیست قیمت ست اداری ۱ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰)

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۶۰*۴۵ ۶۰ در ۴۵ یک رو ۱ عددی سریع ------- ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶۰*۴۵ ۶۰ در ۴۵ یک رو ۱ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

+ لیست قیمت ست اداری ۱ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰)

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۶۰*۴۵ ۶۰ در ۴۵ یک رو ۱ عددی سریع ------- ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶۰*۴۵ ۶۰ در ۴۵ یک رو ۱ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

+ لیست قیمت ست اداری ۱ کتان ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تایی (پاکت ملخی۱۰۰۰+سربرگ a۴ ۱۰۰۰+ سربرگ a۵ ۲۰۰۰)

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۶۰*۴۵ ۶۰ در ۴۵ یک رو ۱ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

+ لیست قیمت ست اداری ۲ - تحریر ۸۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰)

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۷۰*۵۰ ۷۰ در ۵۰ یک رو ۱ عددی سریع ------- ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷۰*۵۰ ۷۰ در ۵۰ یک رو ۱ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

+ لیست قیمت ست اداری ۲ - تحریر ۱۰۰ گرمی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰)

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۷۰*۵۰ ۷۰ در ۵۰ یک رو ۱ عددی سریع ------- ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷۰*۵۰ ۷۰ در ۵۰ یک رو ۱ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

+ لیست قیمت ست اداری ۲ کتان ۱۲۰گرمی ۱۰۰۰ تایی (پاکت a۴ ۱۰۰۰ + پاکت ملخی ۱۰۰۰ + سربرگ a۴ ۱۰۰۰)

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۷۰*۵۰ ۷۰ در ۵۰ یک رو ۱ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری ثبت سفارش