پیگیری سفارشات

تهران ، یافت آباد ، تقاطع بلوار معلم و بلوار الغدیر ، پاساژ مروارید ، واحد ۲۴

به آفر چاپ و کيا چاپ خوش آمدید.

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ تک رنگ ساده یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ تک رنگ ساده دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ طلایی یا نقره ای یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ طلایی یا نقره ای دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ عمومی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ عمومی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ طلایی و نقره ای یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ طلایی و نقره ای دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۳۵* ۲۵رنگ عمومی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۳۵* ۲۵رنگ عمومی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC فرم ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات