پیگیری سفارشات

تهران ، یافت آباد ، تقاطع بلوار معلم و بلوار الغدیر ، پاساژ مروارید ، واحد ۲۴

به آفر چاپ و کيا چاپ خوش آمدید.

لیست قیمت آویز اتیکت آویز سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت آویز سلفون مات ۵۱ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز اتیکت آویز سلفون مات ۵۱ در ۹۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز اتیکت آویز گلاسه یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت آویز گلاسه یووی ۵۱ در ۹۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز اتیکت آویز گلاسه یووی ۵۱ در ۹۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز اتیکت لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت لمینت برجسته ۵۵ در ۱۱۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز اتیکت لمینت برجسته ۵۵ در ۱۱۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز اتیکت لمینت برجسته طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز اتیکت لمینت برجسته طلاکوب ۵۵ در ۱۱۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز اتیکت لمینت برجسته طلاکوب ۵۵ در ۱۱۲ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز کارت آویز عصایی ۳۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز کارت آویز عصایی ۳۰۰ گرم ۹۶ در ۲۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز کارت آویز عصایی ۳۰۰ گرم ۹۶ در ۲۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز کارت آویز دورگرد ۳۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز کارت آویز دورگرد ۳۰۰ گرم ۱۲۲ در ۲۸۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز کارت آویز دورگرد ۳۰۰ گرم ۱۲۲ در ۲۸۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۵۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۶۲۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ آویز تراکت آویز ۱۷۰ گرم ۲۹۰ در ۹۰ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۸۲۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش